หน้าหลัก
E-service
ร้องเรียนร้องทุกข์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 กองคลัง
 
 

นางอุษา  อาบสุวรรณ์

ผอ.กองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองคลัง

-ว่าง- -ว่าง- -ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
  (ว่าง) นางสาวลักษณา  ยำเกรง
  ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     
     
     
     
       
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 316120 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563