หน้าหลัก
E-service
ร้องเรียนร้องทุกข์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 

นางสาวปุญญ์ชญาณัฏฐ์  หมื่นฤทธิ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม

นางศุภศจี  พูลพงษ์ นางสาวลออรัตน์  กลิ่นศรีสุข นางสาวขวัญเรือน  ถาวรวัตร
ครู คศ.2 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวอารีรัตน์  ปัดภัย (ว่าง)  
ผู้ดูแลเด็ก คนงานทั่วไป  
     
     
     
     
       
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 316115 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563