หน้าหลัก
E-service
ร้องเรียนร้องทุกข์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 ก.ย. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 35
  29 ก.ย. 2564    แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู๋บ้านและแผนชุมชน พ.ศ.2566-2570 34
  29 ก.ย. 2564    แบบ ผ.02-1 รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู๋บ้านและแผนชุมชน พ.ศ.2566-2570 35
  28 ธ.ค. 2563    ประกาศองค์การาบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 122
  26 มี.ค. 2563    รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (สี่ปี) 131
  3 ธ.ค. 2562    รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (สี่ปี) 124
  1 ต.ค. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี 128
  1 ต.ค. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี 132
  17 มิ.ย. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 151
  30 ก.ย. 2560    แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 131

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 298645 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563