หน้าหลัก
E-service
ร้องเรียนร้องทุกข์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เปิดลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์เปิดลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพความพิการ
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 298652 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563