หน้าหลัก
E-service
ร้องเรียนร้องทุกข์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 17 มี.ค. 2565

ผู้รับจ้างลงงานเกรดถนนและบดอัด หมู่ 9

(ผู้อ่าน 36 คน)

วันที่ 17 มี.ค. 2565

ผู้รับจ้างลงลูกรัง ทางหลวง หมู่ 9

(ผู้อ่าน 37 คน)

วันที่ 16 มี.ค. 2565

ประชุม โรคติดต่อโควิด19 15 มีนาคม 65

(ผู้อ่าน 40 คน)

วันที่ 14 มี.ค. 2565

ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565

(ผู้อ่าน 31 คน)

วันที่ 9 มี.ค. 2565

สำรวจอ่างเก็บน้ำลำคันฉู 8 มีนาคม 65

(ผู้อ่าน 34 คน)

วันที่ 3 มี.ค. 2565

เดินรณรงค์ ฉีดวัคซีนโควิด19 บ้านโคกเพชร

(ผู้อ่าน 28 คน)

วันที่ 18 ก.พ. 2565

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

(ผู้อ่าน 28 คน)

วันที่ 9 ก.พ. 2565

ส่งน้ำตามแบบยื่นคำร้องขอใช้น้ำ

(ผู้อ่าน 28 คน)

วันที่ 2 ก.พ. 2565

No Gift Policy

(ผู้อ่าน 61 คน)

วันที่ 22 ต.ค. 2563

มอบของจำเป็นแก่ผู้ป่วยติดเตียง

(ผู้อ่าน 153 คน)

วันที่ 1 ต.ค. 2563

(ผู้อ่าน 96 คน)

วันที่ 8 ก.ย. 2563

มอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน 2563

(ผู้อ่าน 199 คน)

วันที่ 22 ก.ค. 2563

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 2

(ผู้อ่าน 231 คน)

วันที่ 15 ก.ค. 2563

ออกตรวจพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหาย

(ผู้อ่าน 175 คน)

วันที่ 15 ก.ค. 2563

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

(ผู้อ่าน 157 คน)

วันที่ 15 ก.ค. 2563

พิธีลงนามถวายพระพร

(ผู้อ่าน 159 คน)

วันที่ 15 ก.ค. 2563

ผลการประกวดกองทุน

(ผู้อ่าน 159 คน)

วันที่ 15 ก.ค. 2563

ป่าโล่ใหญ่

(ผู้อ่าน 159 คน)

วันที่ 25 มิ.ย. 2563

Big Cleaning Day

(ผู้อ่าน 88 คน)

วันที่ 3 เม.ย. 2563

กิจกรรมแจกหน้ากากผ้าพร้อมอุปกรณ์การทำ

(ผู้อ่าน 93 คน)

วันที่ 15 พ.ย. 2562

ป่าโล่ใหญ่ ชัยภูมิ 151161

(ผู้อ่าน 156 คน)

วันที่ 23 ต.ค. 2562

วันปิยมหาราช

(ผู้อ่าน 152 คน)

วันที่ 14 ส.ค. 2562

Big Cleaning Day

(ผู้อ่าน 142 คน)

วันที่ 7 ส.ค. 2562

การป้องกันโรคไข้เลือดออก

(ผู้อ่าน 144 คน)

วันที่ 28 มิ.ย. 2562

โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็ก

(ผู้อ่าน 154 คน)

วันที่ 7 พ.ค. 2562

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

(ผู้อ่าน 149 คน)

วันที่ 9 เม.ย. 2562

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

(ผู้อ่าน 150 คน)

วันที่ 4 เม.ย. 2562

รณรงค์การรักการอ่าน

(ผู้อ่าน 159 คน)

วันที่ 18 ก.พ. 2562

มาออกกำลังกายกันนะ

(ผู้อ่าน 149 คน)

วันที่ 8 ก.พ. 2562

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

(ผู้อ่าน 180 คน)

วันที่ 30 ม.ค. 2562

กิจกรรมรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"

(ผู้อ่าน 161 คน)

วันที่ 13 ต.ค. 2561

น้อมรำลึก 13 ต.ค.61

(ผู้อ่าน 151 คน)

วันที่ 1 ต.ค. 2561

โครงการปลูกป่าโคกสามพี่น้อง

(ผู้อ่าน 153 คน)

No results found

เลื่อนลง