หน้าหลัก
E-service
ร้องเรียนร้องทุกข์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุม โรคติดต่อโควิด19 15 มีนาคม 65


เป็นการประชุม ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ในวันที่15 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

โดยการนำของ นายธงชัย พิศจำรูญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอบำเหน็จณรงค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในเขตตำบลโคกเพชรพัฒนา