หน้าหลัก
E-service
ร้องเรียนร้องทุกข์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


งานไฟฟ้าได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ที่ดับและชำรุดเสียหาย ม.10


งานไฟฟ้าได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ที่ดับและชำรุดเสียหาย ม.10