โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กองช่างออกสำรวจรังวัดที่่ดินกุดมะไฟร่วมกับเจ้าหน้ากรมที่ดิน และชาวบ้าน บ้านปากจาบ หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 11


กองช่างออกสำรวจรังวัดที่่ดินกุดมะไฟร่วมกับเจ้าหน้ากรมที่ดิน และชาวบ้าน บ้านปากจาบ หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 11