โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


มอบเงินช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่  24  กรกฎาคม  2563 ผู้บริหารพร้อมด้วยกองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกรทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายละ 3,000 บาท