โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการมอบเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


คณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังวหวัดชัยภูมิมอบเงินช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยยากไร้ในตำบลโคกเพชรพัฒนา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563