โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านโคกเพชร ออกพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.4 บ้านคลองบงพัฒนา


กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านโคกเพชร ออกพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.4 บ้านคลองบงพัฒนา ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ