หน้าหลัก
E-service
ร้องเรียนร้องทุกข์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 ติดต่อ-สอบถาม

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

 
  <<<<>>>>  
     
เวลาทำการ
08.30-16.30น.
 
E-mail
admin@phetpattana.go.th
 
 
 
 
ติดต่อสำนักงาน
 044-859210-1
 
โทรสาร (Fax)    
 
 
 
 สายตรงนายก 044-859210-1  
 สายตรงปลัด 044-859210-1  
 Facebook  https://www.facebook.com/profile.php?id=100050539773496 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  
 QR Code อบต.โคกเพชรพัฒนา  

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 298670 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563