หน้าหลัก
E-service
ร้องเรียนร้องทุกข์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565      
 
 
 

 

 ต้นไม้ล้มกีดขวางถนนเส้นสะพานปากจาบ - เขื่อนลำคันฉู...

เจ้าหน้าที่ อบต.ได้ออกส่งน้ำให้กับบ้านนางสาวลออรัตน์กลิ่นศรีสุขจำนวน 2 เที่ยว...

เจ้าหน้าที่ อบต. ออกส่งน้ำให้สำนักสงฆ์พระบาท 2 รอย หมู่ที่ 4...

ผู้รับจ้างลงงาน ถนนสาย แยกทาง3010 ถึง สุดพื้นที่บ้านโนนแป๊ะ...


ต้นไม้ล้มกีดขวางถนนเส้นสะพานปากจาบ - เขื่อนลำคันฉู...

เจ้าหน้าที่ อบต.ได้ออกส่งน้ำให้กับบ้านนางสาวลออรัตน์กลิ่นศรีสุขจำนวน 2 เที่ยว...

เจ้าหน้าที่ อบต. ออกส่งน้ำให้สำนักสงฆ์พระบาท 2 รอย หมู่ที่ 4...

ผู้รับจ้างลงงาน ถนนสาย แยกทาง3010 ถึง สุดพื้นที่บ้านโนนแป๊ะ...

ผู้รับจ้างลงงานเกรดถนนและบดอัด หมู่ 9...

ผู้รับจ้างลงลูกรัง ทางหลวง หมู่ 9...

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เข้าตรวจสอบลูกรัง ถนน หมู่ 9...

ประชุม โรคติดต่อโควิด19 15 มีนาคม 65...

 

 
 
2 ก.พ. 2565 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2 ประจำปี 2565
21 ม.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565
21 ม.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ป...
21 ม.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ป...
21 ม.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ป...
1 พ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์เปิดลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
25 เม.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
25 เม.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564
25 เม.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
25 เม.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
25 เม.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563
8 เม.ย. 2563 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
7 มิ.ย. 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายเเสวงถึงบ้านนายน้อย หมู่ที่ ๔
31 พ.ค. 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร-นานายเเดง กล่อม...
31 พ.ค. 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามเเยกชลประทาน-บ้านนายมานพ โมกศิริ หมู่ที่ ...
31 พ.ค. 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าศาลตะปู-ถนนลาดยางบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๓
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กองทุน สปสช
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 298642 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563