หน้าหลัก
บริการประชาชน
E-service
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 
  ข้อบัญญัติการขุดถมดิน พ.ศ.2564     ข้อบัญญัติการจัดการปฏิกูลและมูลฝอย     ข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าที่ทางสาธารณะ      
 
 
 

 

 งานไฟฟ้าได้ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะม.2 ที่ดับและชำรุดเสียหาย ...

งานไฟฟ้าได้ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านโคกคึม ม.3 ที่ดับและชำรุดเสียหาย...

งานไฟฟ้าได้ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านโคกตาเมา ม.6 ที่ดับและชำรุดเสียหาย ...

งานไฟฟ้าได้ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านโคกเพชร ม.1 ที่ดับและชำรุดเสียหาย...


งานไฟฟ้าได้ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะม.2 ที่ดับและชำรุดเสียหาย ...

งานไฟฟ้าได้ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านโคกคึม ม.3 ที่ดับและชำรุดเสียหาย...

งานไฟฟ้าได้ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านโคกตาเมา ม.6 ที่ดับและชำรุดเสียหาย ...

งานไฟฟ้าได้ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านโคกเพชร ม.1 ที่ดับและชำรุดเสียหาย...

งานไฟฟ้าได้ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านโคกคึม ม.3 ที่ดับและชำรุดเสียหาย ...

งานไฟฟ้าได้ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่ดับและชำรุด บ้านใหม่สามัคคี ม.10 ...

งานไฟฟ้าได้ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านคลองพัฒนา ม.4...

ซ่อมแซมสายไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านโคกคึม หมู่ที่ ๓ ที่ขาดและชำรุด ได้แก้ไขเสร็จเรีบร้อยแล้วครับ...

 

 
 
19 ส.ค. 2564 ข้อบัญญัติการขุดถมดิน พ.ศ.2564
19 ส.ค. 2564 ข้อบัญญัติการจัดการปฏิกูลและมูลฝอย
19 ส.ค. 2564 ข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าที่ทางสาธารณะ
19 ส.ค. 2564 ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน
19 ส.ค. 2564 ข้อบัญญัติกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
19 ส.ค. 2564 ข้อบัญญัติตลาด
8 ก.พ. 2564 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต...
16 ก.ค. 2563 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid...
16 มิ.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16 มิ.ย. 2563 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)
12 มิ.ย. 2563 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิ...
8 เม.ย. 2563 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
7 มิ.ย. 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายเเสวงถึงบ้านนายน้อย หมู่ที่ ๔
31 พ.ค. 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร-นานายเเดง กล่อม...
31 พ.ค. 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามเเยกชลประทาน-บ้านนายมานพ โมกศิริ หมู่ที่ ...
31 พ.ค. 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าศาลตะปู-ถนนลาดยางบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๓
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กองทุน สปสช
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 135972 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563