หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายอำนาจ พงษ์ด้วง  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
 
นายสุเทพ  แต้มสาระ   นายชัยพร  กลิ่นจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
     
   
  นายสมพร  ยำเกรง  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 53277 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563