หน้าหลัก
E-service
ร้องเรียนร้องทุกข์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายธงชัย  พิศจำรูญ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  
  เบอร์โทรศัพท์ 092-6673021  
 
นายรุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม   นายพูนศักดิ์  น้อยสุวรรณ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 085-7809956   เบอร์โทรศัพท์ 064-52572461
   
  นางสุภาพร  อาบสุวรรณ์  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  
  เบอร์โทรศัพท์ 091-7034085  
 
 
 
นางอุษา  อาบสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 087-9596340
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 298660 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563