หน้าหลัก
บริการประชาชน
E-service
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายอำนาจ พงษ์ด้วง  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
  ข่องทางติดต่อ 0979193942  
 
นายสุเทพ  แต้มสาระ   นายชัยพร  กลิ่นจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ข่องทางติดต่อ  0918293328   ข่องทางติดต่อ  0807396849
   
  นายสมพร  ยำเกรง  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
  ข่องทางติดต่อ  0866808916  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 135984 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563