หน้าหลัก
E-service
ร้องเรียนร้องทุกข์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ก.พ. 2565    ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2 ประจำปี 2565 59
  21 ม.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 89
  21 ม.ค. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 82
  21 ม.ค. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 81
  21 ม.ค. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 75
  1 พ.ย. 2564    ประชาสัมพันธ์เปิดลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 106
  1 พ.ย. 2564    ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 และคนพิการ ประจำปี 2565 100
  19 ส.ค. 2564    ข้อบัญญัติการขุดถมดิน พ.ศ.2564 111
  19 ส.ค. 2564    ข้อบัญญัติการจัดการปฏิกูลและมูลฝอย 105
  19 ส.ค. 2564    ข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าที่ทางสาธารณะ 106

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 298655 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563