หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 ก.พ. 2564    สื่อรณรงค์และป้องกันโรคโควิด-19 3
  8 ก.พ. 2564    ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุพจน์ แพวขุนทด-บึงปากจาบ บ้านปากจาบ หมู่ที่ 11 6
  3 ก.พ. 2564    สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการป้องกันโรคระบาดในสุกร 3
  26 ม.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "อาสาสมัครดิจิทัล" 19
  8 ธ.ค. 2563    กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม 2563 29
  8 ธ.ค. 2563    แนวทางปฏิบัติกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม 2563 29
  27 พ.ย. 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 38
  10 พ.ย. 2563    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 55
  5 พ.ย. 2563    ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 3124
  3 พ.ย. 2563    แบบแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อบัญญัติ อบต.โคกเพชรพัฒนา 56

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 53859 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563