หน้าหลัก
E-service
ร้องเรียนร้องทุกข์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 เม.ย. 2565    รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ รอบ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 14
  2 ก.พ. 2565    แบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 47
  2 ก.พ. 2565    แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565-2 48
  2 ก.พ. 2565    แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 46
  2 ก.พ. 2565    รายงานผลการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564 48
  2 ก.พ. 2565    รายงานสถิติเรื่องร้องทุกขุร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายไตรมาสที่ 1 49
  2 ก.พ. 2565    รายงานผลการดำเนินโครงการ มาตรการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ปีงบ64 49
  2 ก.พ. 2565    รายงานผลการดำเนินโครงการ มาตรการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตภาครัฐ ปีงบ 65 ไตรมาส 1 47
  2 ก.พ. 2565    รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบ 65 47
  21 ต.ค. 2564    รายงานสรุปผลการสำรวจควมพึงพอใจผู้รับบริการ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 23

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 298653 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563