หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 เม.ย. 2563    ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 96
  7 มิ.ย. 2562    โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายเเสวงถึงบ้านนายน้อย หมู่ที่ ๔ 91
  31 พ.ค. 2562    โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร-นานายเเดง กล่อมกลม หมู่ที่ ๕ 118
  31 พ.ค. 2562    โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามเเยกชลประทาน-บ้านนายมานพ โมกศิริ หมู่ที่ ๗ 1267
  31 พ.ค. 2562    โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าศาลตะปู-ถนนลาดยางบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๓ 104
  31 พ.ค. 2562    โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายหาญ พรมเสนา-หน้าบ้านนายพยุง โพธิ์ขุนทด หมู่ที่ ๓ 68
  30 เม.ย. 2562    โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายหมู่บ้านใหม่สามัคคี (คุ้มแม่ดี อิ่มเต็ม) หมู่ที่ ๑๐ 63
  17 เม.ย. 2562    โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางนิตย์-ถนนชลประทาน หมู่ที่ ๘ 61
  17 เม.ย. 2562    โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนายสวัสดิ์ เสนจัตุรัส หมู่ที่ ๑ 64
  10 เม.ย. 2562    โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากมุมโครงสระน้ำ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง-สุดเขต ทางสาธารณะวัดหนองตะครอง หมู่ที่ ๗ 61

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 53299 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563