หน้าหลัก
E-service
ร้องเรียนร้องทุกข์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ก.ค. 2564    ขออนุมัติประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล 133
  9 ก.ค. 2564    ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 140
  9 ก.ค. 2564    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 140
  9 ก.ค. 2564    ประกาศการกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 116
  9 ก.ค. 2564    การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 2564-2566 115
  3 มี.ค. 2564    แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 135
  1 ต.ค. 2563    ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 115
  1 ต.ค. 2563    แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 114
  3 ส.ค. 2563    กำหนดปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ 126
  22 ธ.ค. 2561    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 118
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 298624 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563