หน้าหลัก
E-service
ร้องเรียนร้องทุกข์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินโครงการ มาตรการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ปีงบ64 10
  25 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินโครงการ มาตรการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ปีงบ65 รอบ 6 เดือนแรก 10
  25 เม.ย. 2565    รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก 8
  9 มี.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินโครงการ มาตรการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตภาครัฐ ปีงบ 65 รายไตรมาส 1 (ระหว่าง เดือนตุลาคม 2564-เดือนธันวาคม 2564) 15
  2 ก.พ. 2565    การยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามทุจริตระยะที่ 3(พ.ศ.60-64) เพิ่ม ถึง 30 กันยายน 2565 56
  9 มี.ค. 2564    รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก) 27
  9 มี.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 21
  8 มี.ค. 2564    รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 26
  11 ต.ค. 2562    แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2563 123
  12 มี.ค. 2561    ประกาศใช้แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 117
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 298699 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563