หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ธ.ค. 2562    รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (สี่ปี) 79
แสดงข้อมูล : 1
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 53290 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563