หน้าหลัก
บริการประชาชน
E-service
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ก.พ. 2564    ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุพจน์ แพวขุนทด-บึงปากจาบ บ้านปากจาบ หมู่ที่ 11 21
  16 ก.ค. 2563    ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 478
  16 มิ.ย. 2563    ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 23
  16 มิ.ย. 2563    ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) 20
  12 มิ.ย. 2563    ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ฮิต: 7 18
  29 พ.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 13
  15 พ.ค. 2563    ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 9
  5 พ.ค. 2563    ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10
  8 เม.ย. 2563    ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 10
  21 ม.ค. 2563    ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคันฉูเก่า – สุดเขตพื้นที่หมู่บ้าน (เชื่อมต่อตำบลเกาะมะนาว) บ้านคันฉูเก่า หมู่ที่ ๕ ฮิต: 24 11

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 136167 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563