องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


(ว่าง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
(ว่าง)

นักวิชาการศึกษา

นางศุภศจี  พูลพงษ์ นางสาวลออรัตน์  กลิ่นศรีสุข  นางสาวขวัญเรือน  ถาวรวัตร
ครู คศ.2 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
     
 นางสาวอารีรัตน์  ปัดภัย  (ว่าง)  
 ผู้ดูแลเด็ก  คนงานทั่วไป  
     
       
     
     
     
     
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign