องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาววรรณนิสา   กามขุนทด

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม

นางสาววรรณนิสา  กามขุนทด


นักวิชาการศึกษา

นางศุภศจี  พูลพงษ์ นางสาวลออรัตน์  กลิ่นศรีสุข  นางสาวขวัญเรือน  ถาวรวัตร
ครู คศ.2 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
     
 นางสาวอารีรัตน์  ปัดภัย  (ว่าง)  
 ผู้ดูแลเด็ก  คนงานทั่วไป  
     
       
     
     
     
     
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign