องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 27 ต.ค. 2565 ]22
2 แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]70
3 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2 ประจำปี 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]91
4 ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]65
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 21 ม.ค. 2565 ]66
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 21 ม.ค. 2565 ]77
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 21 ม.ค. 2565 ]68
8 ประชาสัมพันธ์เปิดลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 พ.ย. 2564 ]61
9 ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 และคนพิการ ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]66
10 ฐานข้อมูลสภาพน้ำเสีย [ 5 ต.ค. 2564 ]63
11 มาตรการลดพลังงาน [ 1 ต.ค. 2564 ]59
12 ฐานข้อมูลรายชื่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]78
13 ข้อบัญญัติการขุดถมดิน พ.ศ.2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]65
14 ข้อบัญญัติการจัดการปฏิกูลและมูลฝอย [ 19 ส.ค. 2564 ]63
15 ข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าที่ทางสาธารณะ [ 19 ส.ค. 2564 ]54
16 ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน [ 19 ส.ค. 2564 ]53
17 ข้อบัญญัติกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 19 ส.ค. 2564 ]52
18 ข้อบัญญัติตลาด [ 19 ส.ค. 2564 ]56
19 ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร [ 19 ส.ค. 2564 ]51
20 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี2563/64 (งวดที่7) [ 23 มิ.ย. 2564 ]61
 
หน้า 1|2|3|4|5


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign