องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 112 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (ว่าง1อัตรา) ในต้นเดือนเมษายน 2567 ติดต่อ 044-859211 [ 15 ม.ค. 2567 ]11
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่องการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำประชาพิจารณ์ "การก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่ระบบปิด" [ 11 ม.ค. 2567 ]25
3 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]8
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 2 พ.ย. 2566 ]20
5 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]27
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 19 พ.ค. 2566 ]52
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา [ 12 พ.ค. 2566 ]40
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 พ.ค. 2566 ]40
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 เม.ย. 2566 ]39
10 วิเคราะห์ผลประเมิน ita [ 31 มี.ค. 2566 ]51
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 15 มี.ค. 2566 ]42
12 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีพ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]33
13 รายงานผลดำเนินงานรายไตรมาส [ 5 ม.ค. 2566 ]45
14 ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 1 ธ.ค. 2565 ]47
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 27 ต.ค. 2565 ]132
16 ฐานข้อมูลทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]59
17 ฐานข้อมูลทะเบียนผู้พิการ งบประมาณปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]46
18 ฐานข้อมูลสภาพน้ำเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]26
19 ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา [ 7 ก.ค. 2565 ]27
20 แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]111
 
หน้า 1|2|3|4|5|6


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign