องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา [ 12 พ.ค. 2566 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 พ.ค. 2566 ]3
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 เม.ย. 2566 ]9
4 วิเคราะห์ผลประเมิน ita [ 31 มี.ค. 2566 ]12
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 15 มี.ค. 2566 ]8
6 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีพ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]3
7 รายงานผลดำเนินงานรายไตรมาส [ 5 ม.ค. 2566 ]15
8 ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 1 ธ.ค. 2565 ]18
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 27 ต.ค. 2565 ]48
10 ฐานข้อมูลทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]33
11 ฐานข้อมูลทะเบียนผู้พิการ งบประมาณปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]19
12 แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]77
13 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2 ประจำปี 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]110
14 ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]75
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 21 ม.ค. 2565 ]73
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 21 ม.ค. 2565 ]97
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 21 ม.ค. 2565 ]72
18 ประชาสัมพันธ์เปิดลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 พ.ย. 2564 ]65
19 ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 และคนพิการ ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]73
20 ฐานข้อมูลสภาพน้ำเสีย [ 5 ต.ค. 2564 ]65
 
หน้า 1|2|3|4|5


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign