องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
  กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2566 กองทุนสวัสดิการช...[วันที่ 2023-08-03][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพการปฏิบัติการผูกผ้าจับจีบผ้าในง...[วันที่ 2023-07-21][ผู้อ่าน 22]
 
  สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด[วันที่ 2023-03-21][ผู้อ่าน 10]
 
  ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบร...[วันที่ 2023-01-16][ผู้อ่าน 15]
 
  กิจกรรมนายอำเภอพาเข้าวัด[วันที่ 2023-01-06][ผู้อ่าน 57]
 
  กิจกรรมเชิญชวนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนครัวเรือน[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 12]
 
  ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ...[วันที่ 2022-11-16][ผู้อ่าน 81]
 
  ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประ...[วันที่ 2022-11-16][ผู้อ่าน 55]
 
  ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีลอยก...[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 69]
 
  งานไฟฟ้าได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธาร...[วันที่ 2022-05-26][ผู้อ่าน 157]
 
  งานไฟฟ้า ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเ...[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 313]
 
  งานไฟฟ้าได้ทำการ ซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ...[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 166]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1
Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign