องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร

พ.อ.อ.กฤตพรต  สวัสดิรักษา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
   
  พ.อ.อ.กฤตพรต  สวัสดิรักษา  
  เจ้าพนักงานธุรการ  
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign