องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

นายอานนท์ มิตรขุนทด
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
   
  นางมลฤดี  เชาว์พลกรัง  
  นักพัฒนาชุมชน  
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign