องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
โครงสร้างองค์กร

 

https://drive.google.com/file/d/1BXXUR5mwHXDTt04oZaxXh1fqcxx7M0qx/view?usp=sharing คลิกลิงค์เพื่อดูภาพใหญ่

https://drive.google.com/drive/folders/1QO6_zRCx4p32pYFgeW4uSWyDKbgSrnmE?usp=sharing คลิ้กเพื่อดูการแบ่งอำนาจหน้าที่ สำนัก/กอง

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign