องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

   
  นายธงชัย  พิศจำรูญ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  
  เบอร์โทรศัพท์ 092-6673021  
 
นายรุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  
เบอร์โทรศัพท์ 085-7809956  
 
 
 
 
 
 
 
 


หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign