องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) [ 29 ก.ย. 2564 ]65
2 แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู๋บ้านและแผนชุมชน พ.ศ.2566-2570 [ 29 ก.ย. 2564 ]61
3 แบบ ผ.02-1 รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู๋บ้านและแผนชุมชน พ.ศ.2566-2570 [ 29 ก.ย. 2564 ]60
4 ประกาศองค์การาบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]61
5 รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (สี่ปี) [ 26 มี.ค. 2563 ]64
6 รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (สี่ปี) [ 3 ธ.ค. 2562 ]58
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี [ 1 ต.ค. 2562 ]59
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี [ 1 ต.ค. 2562 ]61
9 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) [ 17 มิ.ย. 2562 ]78
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 ก.ย. 2560 ]61
11 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 1 พ.ย. 2559 ]50
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign