องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) [ 29 ก.ย. 2564 ]105
2 แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู๋บ้านและแผนชุมชน พ.ศ.2566-2570 [ 29 ก.ย. 2564 ]94
3 แบบ ผ.02-1 รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู๋บ้านและแผนชุมชน พ.ศ.2566-2570 [ 29 ก.ย. 2564 ]91
4 ประกาศองค์การาบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]97
5 รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (สี่ปี) [ 26 มี.ค. 2563 ]90
6 รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (สี่ปี) [ 3 ธ.ค. 2562 ]93
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี [ 1 ต.ค. 2562 ]88
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี [ 1 ต.ค. 2562 ]92
9 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) [ 17 มิ.ย. 2562 ]112
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 ก.ย. 2560 ]89
11 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 1 พ.ย. 2559 ]80
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign