องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.โคกเพชรพัฒนา พร้อมประกาศ [ 1 ก.พ. 2565 ]69
2 กระทรวงกำหนด อัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]67
3 คู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 5 มี.ค. 2563 ]67
4 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 5 มี.ค. 2563 ]68
5 คู่มือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 5 มี.ค. 2563 ]65
6 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 5 มี.ค. 2563 ]68
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign