องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ประจำปีงบประมาน 2566 (ครั้งที่ 1) [ 24 เม.ย. 2566 ]26
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ในรอบปีงบประมาน พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 [ 24 เม.ย. 2566 ]26
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 เม.ย. 2566 ]24
4 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]81
5 ประกาศ นโยายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี [ 1 ก.พ. 2565 ]75
6 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 [ 1 ก.พ. 2565 ]76
7 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.โคกเพชรพัฒนา [ 1 ก.พ. 2565 ]78
8 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงาน อบตโคกเพชรพัฒนา [ 1 ก.พ. 2565 ]84
9 ประกาศ นโบายคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน อบต และพนักงานจ้าง [ 1 ก.พ. 2565 ]76
10 คู่มือประมวลจริยธรรม ของ อบต โคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 1 ก.พ. 2565 ]73
11 มาตรการ จัดทำแผนดำเนินงานตามประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 ก.พ. 2565 ]77
12 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]79
13 รายงานการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น [ 1 เม.ย. 2564 ]82
14 รายงานการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 2 [ 1 เม.ย. 2564 ]74
15 รางานการแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 1 เม.ย. 2564 ]90
16 รายงานการบรรจุแต่งตั้งผู้สแบแข่งขันได้ประเภททั่วไป-ประเภทวิชาการ [ 1 เม.ย. 2564 ]73
17 การดำเนินการตามนโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 16 ก.พ. 2564 ]70
18 นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา [ 4 ต.ค. 2562 ]76
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign