องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]54
2 ประกาศ นโยายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี [ 1 ก.พ. 2565 ]49
3 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 [ 1 ก.พ. 2565 ]48
4 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.โคกเพชรพัฒนา [ 1 ก.พ. 2565 ]50
5 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงาน อบตโคกเพชรพัฒนา [ 1 ก.พ. 2565 ]50
6 ประกาศ นโบายคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน อบต และพนักงานจ้าง [ 1 ก.พ. 2565 ]50
7 คู่มือประมวลจริยธรรม ของ อบต โคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 1 ก.พ. 2565 ]47
8 มาตรการ จัดทำแผนดำเนินงานตามประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 ก.พ. 2565 ]49
9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]50
10 รายงานการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น [ 1 เม.ย. 2564 ]52
11 รายงานการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 2 [ 1 เม.ย. 2564 ]45
12 รางานการแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 1 เม.ย. 2564 ]59
13 รายงานการบรรจุแต่งตั้งผู้สแบแข่งขันได้ประเภททั่วไป-ประเภทวิชาการ [ 1 เม.ย. 2564 ]46
14 การดำเนินการตามนโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 16 ก.พ. 2564 ]44
15 นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา [ 4 ต.ค. 2562 ]47
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign