องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาน 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) [ 24 เม.ย. 2566 ]27
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 เม.ย. 2566 ]25
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน ฏารรับโอน กรเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน พ.ศ. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]77
4 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ของ อบต.โคกเพชรพัฒนา [ 2 ก.พ. 2565 ]78
5 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 2 ก.พ. 2565 ]73
6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ปีงบ 2565 ครั้งที่ 1 [ 2 ก.พ. 2565 ]73
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ก.พ. 2565 ]93
8 บันทึกข้อความ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล [ 2 เม.ย. 2564 ]77
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign