องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมการอบรมเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy [ 2 ก.พ. 2565 ]85
2 กิจกรรมแสดงเจตจำนงค์การป้องกันการทุจริต [ 2 ก.พ. 2565 ]78
3 แจ้งประกาศ พนักงานเรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 2 ก.พ. 2565 ]69
4 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต [ 2 ก.พ. 2565 ]73
5 ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 1 ก.พ. 2565 ]69
6 คำสั่งมอบหมายกองงานรับผิดชอบดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA [ 11 ม.ค. 2565 ]68
7 ประกาศ นโยบายมาตรฐาน จริยธรรม อบต.โคกเพชรพัฒนา [ 2 เม.ย. 2564 ]84
8 มาตรการ การปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 เม.ย. 2564 ]74
9 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน [ 3 มี.ค. 2564 ]75
10 นโยบายคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 3 มี.ค. 2564 ]78
11 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น [ 3 มี.ค. 2564 ]83
12 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 28 ม.ค. 2564 ]66
13 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ [ 12 มี.ค. 2561 ]64
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign