องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกข้อความ รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบ 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]76
2 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]66
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต อบต. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]66
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]68
5 คู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ [ 3 มี.ค. 2564 ]71
6 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่วใสมนการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]68
7 แต่งตั้ง คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]67
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign