องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกข้อความ รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบ 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]45
2 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]41
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต อบต. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]41
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]42
5 คู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ [ 3 มี.ค. 2564 ]45
6 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่วใสมนการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]42
7 แต่งตั้ง คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]40
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign