องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสี่ยงปี66 [ 11 เม.ย. 2566 ]23
2 รายงานผลการดำเนินมาตราการสุ่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 20 ม.ค. 2566 ]27
3 ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]64
4 มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ [ 2 ก.พ. 2565 ]75
5 บันทึกข้อความ รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบ 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]67
6 แบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]71
7 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต อบต. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]73
8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]71
9 คู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ [ 3 มี.ค. 2564 ]68
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign