องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดทำข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงาน [ 18 เม.ย. 2566 ]28
2 รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ [ 18 เม.ย. 2566 ]28
3 รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตของภาครัฐ(รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2566 ]30
4 ร้องเรียนการทุจริตรายไตรมาสที่ 1 [ 18 เม.ย. 2566 ]26
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]27
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา [ 19 ส.ค. 2565 ]28
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570) [ 19 ส.ค. 2565 ]29
8 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566-2570 [ 19 ส.ค. 2565 ]29
9 รายงานผลการดำเนินโครงการ มาตรการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ปีงบ64 [ 25 เม.ย. 2565 ]89
10 รายงานผลการดำเนินโครงการ มาตรการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ปีงบ65 รอบ 6 เดือนแรก [ 25 เม.ย. 2565 ]87
11 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก [ 25 เม.ย. 2565 ]82
12 รายงานผลการดำเนินโครงการ มาตรการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตภาครัฐ ปีงบ 65 รายไตรมาส 1 (ระหว่าง เดือนตุลาคม 2564-เดือนธันวาคม 2564) [ 9 มี.ค. 2565 ]85
13 การยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามทุจริตระยะที่ 3(พ.ศ.60-64) เพิ่ม ถึง 30 กันยายน 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]81
14 รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 9 มี.ค. 2564 ]90
15 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 9 มี.ค. 2564 ]77
16 รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 8 มี.ค. 2564 ]82
17 แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]80
18 ประกาศใช้แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ [ 12 มี.ค. 2561 ]85
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร/โทรสาร 044-859210-1 Email : admin@phetpattana.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign