องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินโครงการ มาตรการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ปีงบ64 [ 25 เม.ย. 2565 ]52
2 รายงานผลการดำเนินโครงการ มาตรการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ปีงบ65 รอบ 6 เดือนแรก [ 25 เม.ย. 2565 ]56
3 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก [ 25 เม.ย. 2565 ]55
4 รายงานผลการดำเนินโครงการ มาตรการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตภาครัฐ ปีงบ 65 รายไตรมาส 1 (ระหว่าง เดือนตุลาคม 2564-เดือนธันวาคม 2564) [ 9 มี.ค. 2565 ]54
5 การยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามทุจริตระยะที่ 3(พ.ศ.60-64) เพิ่ม ถึง 30 กันยายน 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]53
6 รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 9 มี.ค. 2564 ]58
7 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 9 มี.ค. 2564 ]52
8 รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 8 มี.ค. 2564 ]54
9 แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]52
10 ประกาศใช้แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ [ 12 มี.ค. 2561 ]55
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign