องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 

 

 

ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก    เอกสารประกอบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ธ.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง