องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 

 

 

รายงานกองคลัง


ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจการแผ่นดิน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจการแผ่นดิน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ