องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

https://drive.google.com/file/d/19RLZoT_M_OFe5oWeOB3e-wZsQ2MYr1Qj/view?usp=sharing

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ