องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 

 

 

นโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)


กิจกรรมการอบรมเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy

    รายละเอียดข่าว

กิจกรรมการอบรมเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ให้กับเจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

ในวันที่ 18 มกราคม 2565

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา    เอกสารประกอบ

กิจกรรมการอบรมเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ