องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 

 

 

แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย


แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2563 บทที่ 1-4

    รายละเอียดข่าว

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2563  บทที่ 1-4    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2563 บทที่ 1-4
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ