องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 

 

 

ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    เอกสารประกอบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ