องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 

 

 

รายงานกองคลัง


รายงานการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

รายงานการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    เอกสารประกอบ

รายงานการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ