องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 

 

 

รายงานกองคลัง


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ