องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 

 

 

รายงานกองคลัง


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565    เอกสารประกอบ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ