องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 

 

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง นโยบายจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง นโยบายจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ