องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th
 
 
 


การขับเคลื่อน RE-X-RAY ถังขยะเปียกลดโลกร้อน


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ร่วมกับ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อสม. ลงพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อน RE-X-RAY ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายในตำบล
2024-03-29
2024-02-14
2024-01-13
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-27
2023-11-23
2023-11-17
2023-10-06
2023-08-03