องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

ลงทะเบียนช่วงที่ 1 : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565

ลงทะเบียนช่วงที่ 2 : มกราคม - กันยายน 2566

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่** กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

☎️ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองสวัสดิการสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 044-859-210

2024-02-14
2024-01-13
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-27
2023-11-23
2023-11-17
2023-10-06
2023-08-03
2023-07-21