องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

ลงทะเบียนช่วงที่ 1 : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565

ลงทะเบียนช่วงที่ 2 : มกราคม - กันยายน 2566

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่** กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

☎️ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองสวัสดิการสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 044-859-210

2023-01-06
2022-11-16
2022-11-16
2022-11-08
2022-05-26
2022-05-24
2022-05-24
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-29