องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

** ลงทะเบียนตั้งแต่เดือน : ตุลาคม 2565 - สิงหาคม 2566

** โดยคนพิการที่ได้รับการลงทะเบียน กับ อบต.โคกเพชรพัฒนา จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการในเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่** กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา วันจันทร์ - วันศุกร์    เวลา 08.30 - 16.30 น.

☎️ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองสวัสดิการสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 044-859-210

 

2023-01-06
2022-11-16
2022-11-16
2022-11-08
2022-05-26
2022-05-24
2022-05-24
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-29