องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.phetpattana.go.th

 
 
 


กิจกรรมนายอำเภอพาเข้าวัด


วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 06.30 น. นายธงชัย พิศจำรูญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ได้เข้าร่วมกิจกรรม “นายอำเภอพาเข้าวัด” นำโดยนายอภิวัชร์ ภูหยาดฟ้า ปลัดอำเภอบำเหน็จณรงค์ เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่    สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ  ณ วัดโพธิ์ศรีธาราม บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 2  ต.โคกเพชรพัฒนา  อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ   โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

2023-01-06
2022-11-16
2022-11-16
2022-11-08
2022-05-26
2022-05-24
2022-05-24
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-29